Zamówienie i realizacja

 §1

Sklep internetowy www.snow-city.pl,
WINTER FUN ul. Niepodległości 7/30 32-500 Chrzanów, NIP: 628 125 35 45, REGON: 121315129, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Nr. konta bankowego: 40 1750 1048 0000 0000 1310 6975

§2


Zamówienia są przyjmowane cała dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową www.snow-city.pl Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. 

Złożyć zamówienie może Użytkownik zarejestrowany i zalogowany. Możliwe są także zakupy jednorazowe bez konieczności rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu, podając wszystkie prawdziwe dane.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

Aby złożyć zamówienie, Klient musi mieć skończone 18 lat lub posiadać zgodę swoich ustawowych przedstawicieli (rodziców, opiekunów). 

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Sklep zastrzega sobie w każdym przypadku prawo do weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w razie wątpliwości co do jego prawdziwości lub rzetelności.

§3

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem – po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta email z potwierdzeniem złożonego zamówienia

w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty.

§4

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§5

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§6

Do zamówienia może zostać wystawiona  faktura VAT – na wyraźne życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki i wysyłana razem z zamówionym towarem. W pozostałych wypadkach dowodem sprzedaży jest paragon / rachunek.

§7

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu jego wysłania. Zmiany zostaną uwzględnione o ile będzie to możliwe ze względu na stany magazynowe Sklepu z chwili dokonywania zmiany. 

Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W przypadku, gdy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, wycofanie zamówienia możliwe jest do momentu jej wystawienia. 

Wprowadzanie zmian w zamówieniu lub jego wycofanie możliwe jest poprzez kontakt mailem pod adresem: kontakt@snow-city.pl

§8

Wysyłki zamówionych towarów realizowane są na terenie Polski oraz całej Europy (po wcześniejszym kontakcie).

§9

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

II. Płatność i dostawa

 §10

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

przy odbiorze

przelewem bankowym na konto Sklepu.

§11

Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Dostawa towarów następuje w terminie 1 – 14 dni od chwili wpłynięcia do nas zamówienia.

Towar może zostać odebrany osobiście, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Sklepem.

§12

W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody.

III. Reklamacje i zwroty

§13

Jeżeli przesłany towar nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, bez podania przyczyny. Zwracany towar musi być nieużywany, czysty i kompletny. 

O zamiarze zwrotu towaru należy wcześniej (przed wysyłką) powiadomić Sklep, wysyłając email na adres: 
kontakt@snow-city.pl
Do przesyłanego do Sklepu towaru należy dołączyć oryginał rachunku lub faktury VAT, jeżeli została wystawiona. Towar należy przesyłać na adres : JAN ZŁOTECKI WINTER FUN ul. Niepodległości 7/30 32-500 Chrzanów.

§14

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim rachunkiem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§15

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

§16

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§17

Dopuszczalna jest wymiana zakupionego towaru, w przypadku gdy rozmiar lub kolor nie odpowiada Klientowi. Klient może wówczas odesłać towar na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.  Wraz z towarem należy przesłać na adres sklepu oryginał rachunku. 

Odesłany towar zostanie wymieniony na identyczny w innym rozmiarze lub kolorze. Wymiana nastąpi jedynie wówczas, jeżeli Sklep dysponuje towarem pożądanym przez Klienta. 

Wymiana towaru na inny możliwa jest jedynie wówczas, gdy odesłany towar jest nieużywany, czysty i kompletny. 

O zamiarze wymiany towaru należy wcześniej (przed wysyłką) zawiadomić Sklep wysyłając email na adres:
kontakt@snow-city.pl
 

IV. Ochrona danych osobowych

§18

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych  Sklepu. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych i w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany i poprawiania.

V. Inne postanowienia

§19

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu / rachunku lub faktury VAT.

§20

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§21

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany są skuteczne dopiero od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.  Nowych postanowień Regulaminu nie stosuje się wobec Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dokonaniem i publikacją zmiany.